Viață creştină

Pentru cei lipsiți de odihnă..

“Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă.” Matei 11:28 VDC

În vuietul și larma produsă de o societate din cale afară de activă, Isus prin evanghelie chema oamenii la El. Nu aveau pământenii timp de mesajul Lui.

Astăzi, nu mai vezi aglomerări de oameni, magazinele altădată pline de cumpărători neobosiți, și-au închis ușile. Doar alimentele și medicamentele mai pot fi vândute unei populații din ce în ce mai speriate de virusul ce-n juru-i împrăștie moarte.

Domnul Isus, prin evanghelie are același mesaj de chemare. E un context special, oare oamenii vor fi mai receptivi? Îi vor răspunde mai ușor? Se vor fi lăsat ei convinși că Dumnezeu nu e răul de care trebuia să scăpăm, ci păcatul e cel ce ne aduce nenorocirea și moartea?

Veniți la Mine” spune Domnul. Să mergem la El? Ai urmat multe persoane sau idei, motivat de diverse ambiții sau promisiuni, de ce nu ai fi deschis să-L iei și pe Isus în serios? Ce ai pierde să mergi la Isus?

Chemarea e concretă, adresată unei categorii de oameni. Trudiți și împovărați. Ce poate fi mai rău? Truditul e cel din cale afară de obosit și extenuat. Împovăratul e omul încărcat cu poveri, cu greutăți care îl apasă cumplit. Te regăsești? Poți fi credincios și totuși trudit și împovărat!? Nu citi cu gândul la altul, ce bine i se potrivește..

Cel trudit a ajuns așa din cauza poverilor mari așezate pe umeri. Împovăratul va ajunge trudit, dacă nu scapă de poveri.

Povara poate fi diversă, vei ajunge trudit din cauza multor aspecte nerezolvate. Așa stau lucrurile. Problemele nerezolvate provoacă doar în prima fază neplăceri, mai pe urmă aduc nenorocirea noastră.

Păcatul e principala problemă care împovărează. Forma care o îmbracă păcatul e mai mult decât variată.

Neascultarea de Dumnezeu manifestată prin călcarea poruncilor Lui e păcat. Îngrijorarea e păcat, deoarece nu lasă loc încrederii în atotputernicia lui Dumnezeu. Alergarea la oameni și considerarea lor salvarea ta e păcatul ce te împovărează.

Isus promite odihnă. Dacă vi la El. Dacă admiți că nu-ți e ușor. Dacă.. păcatul nu e șters, da îl regreți, renunți la el. E stresant să stai în casă, izolat cu teama contaminării. Obosim să ne tot plimbăm ochii pe statisticile ce ni se prezintă. Noi cazuri, cu zecile de mii. Decedați, în fiecare zi cu miile.

Isus e singurul în stare să ne elibereze sufletul de povară, de neliniște. E credibil în ceea ce promite. Nu lua ușor cuvintele ce le citești, verifică personal. Oricum opțiuni nu sunt, nimeni nu ia presiuni de peste tine decât El, Dumnezeu.

Metoda gândirii positive, a rostirii de cuvinte motivaționale, ajută până la următoarea sesiune de știri când din nou te ia groaza.

Ce vei face? Vei continua să te numeri mai departe între cei disperați, fără orizont și nădejde sau vei accepta chemarea Lui Isus? Pleacă-ți genunchii, prinde Scriptura cu amândouă mâinile și predăi inima Domnului. Acolo unde ești. Folosește oportunitatea creată cu ajutorul crizei. Câștigă din criză, primește odihna Lui Isus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *