Viață creştină

Lupta împotriva duhurilor

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cerești.
Efeseni 6:12 VDC

Apostolul face o afirmație pe care noi o credem şi cu care suntem complet de acord şi ce urmează?

A crede fără a face este = cu a nu crede sau a crede degeaba

E aşa de vizibil cine luptă şi cu cine. Vizibil în fapte şi acțiuni.
Se vede sacrificiul, se văd rănile şi chiar dacă nu întotdeauna biruieşti, totuşi ferice de tine care lupți decât de cel care se predă fără luptă.

Cine luptă cu duhurile, luptă prin rugăciune, prin Cuvânt, luptă postind, luptă mărturisindu-şi păcatele şi fiind parte activă la părtăşia creştină.

Rezultatele luptei cu duhurile se evidențează în vorbirea ta smerită, în prețuirea aproapelui tău, se observă foarte bine în închinarea ta plină de reverență.

Luptătorule, cununa te aşteaptă!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *