Leadership,  Predicare

Predicatorul lui Hristos

Predicatorul creștin trebuie să îi aparțină lui Hristos. Și câți dintre cei care predică îi aparțin întradevăr? Asta trebuie să fie preocuparea mea privitor la propria-mi persoană. Îi sunt dedicat trup și suflet lui Hristos? Sunt eu devotat cauzei evangheliei?

Hristos și numai EL

Atunci când îi aparții lui Hristos, o da, atunci trăiești cu Hristos în fiecare zi. Slujirea ta nu e despre tine, ci despre El. Predicarea ta nu slujește intereselor tale, ci slujește cauzei lui Hristos.

Predicatorul lui Hristos e la dispoziția lui Hristos, nu la dispoziția mofturilor lui, nici a ambițiilor personale.

El nu e îndrăgostit de vocea sa, ci e îndrăgostit de vocea Păstorului cel bun, în a cărui audiență merge ca să primească mesajul.

Predicatorul nu confiscă predicarea pentru sine. Acel predicator iscusit nu atrage atenția asupra lui, ci direcționează privirile spre Hristos.

Predicatorul lui Hristos nu are aere de vedetă, ci pleacă genunchiul în praf alături de ”fiul risipitor” care revine acasă.

Nu e interesat de like-uri, ci de sufletele pe care le poate atinge cu evanghelia. Adevărata lucrare a predicatorului lui Hristos nu e superficială, nu e monetizată.

Predicarea nu trebuie să devină un mijloc prin care să te îmbogățești, dar nici un mijloc prin care să te afirmi. Identitatea ta nu trebuie construită pe predicare, ci pe relația cu Isus. Dacă ți se ia predicarea, cu ce rămâi?

Mesajul transmis cu inima transformată

Preidicatorul lui Hristos, transmite adevărul în dragoste, nu dă cu biciul, nici nu aruncă cu vorbele după credincioși. Predicatorul trebuie să aibă o inimă ca a lui Hristos și apoi v-a putea predica evanghelia care ridică, și pe cea care dă pe față păcatul, oferiind și soluția redresării.

Predicatorul dedicat lui Hristos nu e blocat în clișee și nu are o limbă de lemn, ci răspunde nevoile contemporane ale ascultătorilor. Nu e tributar tradiției, totuși nu abuzează de termenul ”relevant”.

Predicatorul lui Hristos transmite evanghelia care atinge inima și a celui drept credincios, și a creștinului lumesc. Predicatorul lui Hristos, nu e un neciplit în vorbire, nici în purtare. Mesajul evangheliei nu distruge vieți, ci reabilitează vieți.

Predicatorul lui Hristos e ca Hristos, satură mulțimile, totuși slujește și ”femeii din Samaria”, îi transmite adevărurile eterne și lui”Nicodim”.

Doamne fă-mă predicatorul tău!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *