Biserică,  Slujire publică

Caracteristici esențiale ale slujitorilor ordinați

În ajunul ordinării unui frate, în Biserica unde prin harul Domnului slujesc și eu, scriu următoarele cuvinte cu responsabilitate, având dorința ca nici unul dintre cei ce slujim, ordinați sau chiar și neordinați, să nu le pierdem din vedere.

Credincioșie față de Dumnezeu

Fiecare credincios are această datorie, cu atât mai mult slujitorul ordinat. Alegerea într-o slujbă sau alta, accentuează mai mult această responsabilitate a credincioșiei.

Vor apărea circumstanțe de tot felul care să încerce fidelitatea omului lui Dumnezeu. Atunci va trebui să argumentez cu fapta atașamentul și dedicarea mea toatală față de Dumnezeu

Credincioșia slujitorului va fi o pildă pentru comunitate. De fapt slujitorul dă tonul credincioșiei față de Dumnezeu.

Iubire pentru oameni

Slujitorului i se cere să fie mai mult decât imparțial, trebuie să iubească pe toți oamenii. Și nu va fi ușor, mai ales pe cei care poate vor critica slujirea lui.

Se așteaptă să ne facem rost de o inimă mare în care să încapă toți frații și toate surorile. Fără dragoste sau cu o dragoste condiționață și preferențială nu se poate să-i slujim pe toți credicnioșii.

Diferențele de nuanțe dintre credincioși nu au voie să limiteze iubirea și implicit slujirea sfinților lui Hristos.

Fidelitate față de Scripturi

Slujitorul se îndeletnicește cu predicarea Evangheliei, iar apostolul îi cerea lui Timotei ”să împartă drept Cuvântul adevărului”. Aceasta presupune fidelitate.

Fidelitate față de Scripturi înseamnă să rămânem în limitele Scripturii și să nu adăugăm la ea, dar nici să nu scoatem. A adăuga la cuvintele scrise în Carte înseamnă legalism, iar a scoate înseamnă libertinism.

E imperios necesar să ne apropiem de Cuvânt cu onestitate, să-l interpretăm corect și să-l vestim cu pasiune.

Plinătatea Duhului Sfânt

Lucrarea slujitorilor nu e lucrarea lor. Ea nu trebuie îndeplinită după gândirea oamenilor și nici limitată la abilitățile personale. Slujitorul trebuie să fie plin de Duhul Sfânt.

Cel ce slujește fiind plin de Duhul Sfânt nu va urmării interese ascunse, ci doar interesul împărăției lui Hristos și al Bisericii Sale.

În măsura în care dispune Duhul de slujitor, lucrarea va prospera și va fi de folos comunității.

Acum voi scrie: AMIN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *