Scurte,  Viață

Sufăr, dar mă încred în El

Răspunsul meu la suferință, sau chiar la amenințarea suferinței, va fi încrederea. În doctori? În ştiință? Nu, ci în Dumnezeu!

Mă încred în El, pentru că Domnul e cel mai mare şi cel mai tare. Nimic nu-L poate surprinde, nimic nu-L poate lăsa fără reacție.

Mă-ncred în Dumnezeu, fiindcă El nu a greşit niciodată. Cu El merg la sigur. Chiar atunci când pe termen scurt doare, ştiu că focul de acum trebuie să ajute pe termen lung.

Mă agăț de El, de Tatăl meu, fiindcă până la urmă ce poate spune lutul, olarului? Să mă împotrivesc Lui, la ce-mi foloseşte?

Maturitate înseamnă, să-I dau credit Lui întotdeauna, şi să-L las să lucreze. Dacă mă voi lăsa angrenat în planul Lui, voi avea doar de câştigat!

Pentru toate şi în mod special pentru slăvita Lui înțelepciune, Aleluia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *