• Viață creştină

    Pentru cei lipsiți de odihnă..

    “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă.” Matei 11:28 VDC În vuietul și larma produsă de o societate din cale afară de activă, Isus prin evanghelie chema oamenii la El. Nu aveau pământenii timp de mesajul Lui. Astăzi, nu mai vezi aglomerări de oameni, magazinele altădată pline de cumpărători neobosiți, și-au închis ușile. Doar alimentele și medicamentele mai pot fi vândute unei populații din ce în ce mai speriate de virusul ce-n juru-i împrăștie moarte. Domnul Isus, prin evanghelie are același mesaj de chemare. E un context special, oare oamenii vor fi mai receptivi? Îi vor răspunde mai ușor? Se vor fi lăsat…