Viață creştină

Fără teamă

Teama ne e atât de familiară nouă oamenilor. Adam și Eva au experimentat-o încă din grădină. După cădere, nu înainte, semn că frica e produsul păcatului.

Teama care ne îmbolnăvește, căreia nu trebuie să-i permitem să găsească o “casă” bună în inima și mintea noastră, e frica de oameni și implicit de efectele păcatului. E frica de evenimentele viitorului și nu numai. Prezentul ne provoacă poate mai mult ca viitorul.

Pentru binele tău

Nu te teme pentru că teama e un dictator crud, care te însoțeşte la trezire, dar şi când te aşezi în pat. Poți să devii cel mai neliniştit om.

Nu te teme, fiindcă teama te poate copleşi în aşa măsură încât nu mai eşti bun de nimic. Multe boli, dacă nu foarte multe, sunt rodul fricii care s-a cuibărit aşa de confortabil în viața noastră.

Nu te teme, pentru că teama îți fură bucuria. Bucuria de a trăi. De aceea anxietatea poate fi un “preludiu” pentru suicid.

Nu te teme, fiindcă teama e transmisibilă. Gândeşte-te la cei dragi ție. Copiii tăi, soția/soțul tau pot fi afectați. Fă un efort şi pentru ei.

Ai motive să nu te temi

Nu te teme, pentru că tu nu eşti condamnat să trăieşti sub tirania fricii. Există alternativă la frică. Există eliberare de frică.

În spatele fricii, stă un duh. Stau demoni. Există însă o Autoritate mai puternică ca demonii. E Dumnezeul nevăzut. E Duhul Celui Preaînalt.

Nu te teme pentru că tu eşti fiu, nu rob. Tatăl pentru tine a dat pe Fiul, cum nu te va scăpa de teamă?

Acționează

Nu te teme, ci crede. Necredința e asociată cu frica. Când crezi, nu te temi. Crede. Crede. Crede.

Nu crede că poți să-ți controlezi frica, ci crede că Isus te eliberează de frică. Controlul asupra fricii te sleieşte de puteri. Te epuizează. Puterea ta se cere investită în altceva. Tu poți fi eliberat de frică. Crede.

Nu te teme, ci lasă-L pe Duhul Sfânt să preia controlul. Adu-ți aminte de ucenici înainte de umplerea cu Duhul Sfânt şi după umplerea cu Duhul Sfânt. Cu siguranță lucrurile sunt clare. Foarte clare. Înainte, închişi în casă de frica iudeilor. După, predică în Templu.

Predă controlul. Fii onorat că Duhul te conduce din putere în putere. Nu ai alternativă. Ori frica, ori Duhul. Ce bine e că Mângâietorul e darul lui Dumnezeu. E aici cu noi pe pământ. Lasă-L să-Şi facă lucrarea.

Nu te teme, ci roagă-te. Nu rosti rugăciuni, ci roagă-te. Nu citi cuvinte frumos aranjate, ci roagă-te. Nu bolborosii aceleaşi vorbe, ci roagă-te. Roagă-te cu credință prin Duhul Sfânt.

Vei fi fără teamă.

Aleluia lui Dumnezeu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *