Merită Citit

Sfidarea Holocaustului – Tim Dowley

Am citit cartea. A mers relativ repede. E o lectură uşoară, deşi nu oricine îşi asumă să citească despre ororile (puțin spus) săvârşite de aghiotanții lui Hitler. Oricum, accentul cărții e expus în subtitlul cărții: “10 creștini curajoși care i-au ajutat pe evrei”, prin urmare lecția care ni se predă e altruismul care are la bază credința creștină.

Tim Dowley scrie bine despre ce au făcut unii creștini pentru evreii care erau ținta politicii de exterminare a regimului nazist. De la începutul cărții până la finalizarea lecturii, m-am tot întrebat, ce aș fi făcut eu pentru evrei dacă eram în mijlocul acțiunii represive și în locul personajelor noastre principale. Întrebarea e firească și legitimă având în vedere că cei mai mulți creștini s-au pus la „adăpostul„ indiferenței.

Acțiunea cărții, se petrece în marile capitale europene ca Paris, Viena, Budapesta sau Bruxelles, dar și în mijlocul naziștilor, în capitala celui de-al treilea Reich, în Berlin. Au fost creștini care au ajutat în Polonia și Olanda (cazul cunoscutei Corrie ten Bomm), chiar și în Vatican, deși politica oficială a Sfântului Scaun a fost să nu se amestece, deci să păstreze distanța și tăcerea față de ceea ce făcea regimul hitlerist.

Inițiativa lui Dowley e de apreciat pentru că scoate la suprafață și istorii care erau necunoscute publicului larg. Cei prezentați în carte, nu și-au riscat doar libertatea pentru a salva evrei de la exterminare, ci chiar viața. Maica Maria din Paris și Jane Haining își pierd viața în lagărele unde au fost închise.

Numărul celor salvați nu e neapărat unul foarte mare raportat la numărul celor uciși, dar trebuie să ne gândim că cei care și-au pus viața în pericol au fost oameni care operau în mijlocul regimului, fără să fie susținuți de o armată. Apoi, cred că e remarcabil prețul cu care eroii noștrii au fost dispuși să salveze evreii, cu propria existență.

Jaine Haining, scoțiana care slujea la internatul de fete al Misiunii Scoțiene din Budapesta m-a impresionat cel mai mult dintre toți creștinii care s-au dedicat salvării evreilor. Haining a avut ocazia să părăsească Budapesta în 1940 când a fost îndemnată de superiorii ei, însă ea a spus:

”Evreii intră acum în perioada lor cea mai critică. Nimic nu mă poate convinge să îi părăsesc.”

Domnișoara Haining la doar 47 de ani moare în odiosul lagăr de concentrare de la Auschwitz. Oficial moartea ei e pusă pe seama ”colapsului întregului ei organism, generat de hrană insuficientă și boală cronică”, dar Tim Dowley reinterează ideea conform căreia Jane are aceeași soartă ca aceia pe care i-a iubit nespus, fiind ucisă în camerele de cazare de la Auschwitz.

Viața lui Jane Haining, dar și celorlalți preoți catolici, a celor anglicani, a moașei poloneze, ca să amintesc doar câteva personaje din carte, trebuie să ne fie nouă exemplu. Mă întreb din nou, oare eu ce aș fi făcut pentru evrei?

Astăzi am ocazia să ajut material și chiar spiritual, să mângâi, să încurajez dar și să conduc spre cer oamenii din jurul meu. Dacă azi în libertate, nu risc propriul confort, îmi voi risca într-o zi neagră pentru alții, propria existență?

În urma lecturii se cere să ne luăm un timp pentru a reflecta la ce s-a întâmplat, dar și să tragem anumite concluzii care să poată fi niște aplicații pentru noi. Dacă doar manifestăm milă pentru cei a căror viață a fost distrusă de nazism, dacă doar apreciem spiritul Hristic arătat de creștinii care au salvat evrei nu am realiza mare lucru. Mila și admirația nu mai ajută pe nimeni, de aici poate venii însă aplicația principală: suntem noi dispuși la sacrificiu pentru cei oropsiți, nenorociți, stigmatizați și în nevoie?

Creștinii evidențiați în ” Sfidarea Holocaustului” au semănat cu Hristos și au arătat puterea dragostei jertfitoare care nu are altă origine decât în Dumnezeu.

”Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:8 VDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *